Mikke ry:n hallinnoima ja Euroopan sosiaalirahaston(ESR) rahoittama vuoden mittainen hanke käynnistyi 1.6.2017. 

Hyvinvoiva yrittäjä = hyvinvoiva keskusta hankkeen avaustyöpaja (30.8.2017/ KH)

Hyvinvoiva yrittäjä = hyvinvoiva keskusta hankkeen avaustyöpaja pidettiin Paukkulan Nuoriso-opistolla 29.8.2017. Työpajan aiheena oli yhteisen tekemisen ja tahtotilan rakentaminen. Kolmen tunnin aikana syntyi paljon keskustelua ja mielipiteitä mitä keskusta-alueen yrittäjien pitää tehdä, jotta Mikkelin kaupunkikeskusta pysyy ja vahvistuu yrittäjien toimesta. Eniten esille nousivat yhteistyön tärkeys eri yritysten kesken sekä sosiaalisen median eri muotojen hallitseminen.

Ilta eteni työntäyteisesti ja erinomaisessa hengessä. Hankkeeseen osallistuvien yritysten työn tuloksista pääsevät kaupunkilaiset nauttimaan jo syyskuun aikana.

Valmentajana työpajassa oli Jouni Ortju Kuopiosta.

Hyvinvoiva yrittäjä = hyvinvoiva keskusta hankkeen osallistujat (tilanne 14.9.2017)

Fenno Optiikka NäköDuo, Savilahdenkatu 5-7, 50100 MIKKELI

Galleria Cafe Nyanza, Porrassalmenkatu 15, 50100 MIKKELI

Kala-Kalle, Porrasalmenkatu 24, 50100 MIKKELI

Kauppakeskus Akseli, Maaherrankatu 22, 50100 MIKKELI

Kukkamyynti Eila Ahonen, Porrassalmenkatu 11, 50100 MIKKELI

Lady Lisa, Savilahdenkatu 5, 50100 MIKKELI

Marski Data, Vuorikatu 7, 50100 MIKKELI

Nykynainen, Savilahdenkatu 5, 50100 MIKKELI

Näköpalvelu, Maaherrankatu 14, 50100 MIKKELI

Osuuskauppa Suur-Savo, Maaherrankatu 13, 50100 MIKKELI

Patikka, Savilahdenkatu 10, 50100 MIKKELI

Ramin konditoria & leipomo,  Mikonkatu 8, 50100 MIKKELI

Savon Kukka, Raatihuoneenkatu 12, 50100 MIKKELI

Sirun Liivisoppi, Maaherrankatu 24, 50100 MIKKELI

Avaustyöpajan ryhmäkuva 29.8.2017

Hyvinvoiva yrittäjä = hyvinvoiva keskusta (9.6.2017/ KH)

Hankkeen tarkoituksena on Mikkelin keskustan alueen yritysten aktivointi yhdessä oppimisen, tekemisen ja koulutuksen keinoin. Hanke käynnistyy hanketyöntekijän jalkautumisella (vertausohjaus periaatteella) keskustan alueen kumppaneina hankkeeseen lähteviin yrityksiin. Tapaamisten tavoitteena on kartoittaa yrittäjien haasteet, toiveet ja ideat yritystoiminnan kehittämiseksi. Toiminta keskittyy erityisesti ruohonjuuritason tekemiseen, yrittäjän jaksamiseen ja yritysedellytysten ja -olosuhteiden parantamiseen.

Hankkeen yhteydessä käynnistetään asiakasraati -toiminta, jonka avulla kootaan asiakkaiden kokemuksia ja näkemyksiä keskustan yrityksistä ja niiden toiminnasta.

Hanke järjestää aloitustyöpajan, jonka tavoitteena on verkostoituminen ja yhteisen tahtotilan löytyminen keskustan elinvoiman lisäämiseksi. Ideoidaan ja suunnitellaan yhdessä hankkeen toimintaa, pohditaan koulutustarpeita, tutustutaan kauppaan liittyviin uusiin innovaatioihin, digitaaliseen markkinointiin ja teknologisiin sovelluksiin.

Toiminnassa on keskeistä yhteinen ideointi ja rohkeat kokeilut kustannustehokkaasti. Toiminnan kehitystä seurataan ja arvioidaan koko hankkeen ajan kirjaamalla yrittäjien haasteita ja etsimällä niihin uusia ratkaisuja.

Vertausohjausta toteutetaan yhteistyössä Mikkelin työllisyyspalvelun kanssa. Hanketyöntekijä toimii koordinaattorina nuorten ammattiin valmistuvien ja työllisyyspalvelun työ- tai työkokeilupaikkojen järjestämisessä. Hankeen tavoitteena on lisäksi opiskelijoiden ja yrittäjien välisen yhteistyön tiivistäminen esim. sosiaalisen median ja uuden teknologian hyödyntämisessä.

Asiakasraatitoiminta jää hankkeen jälkeen Mikke ry:n pysyväksi toiminnaksi, joka tulevaisuudessa jatkuvasti mittaa alueen yritysten toiminnan laatua. Hankkeessa luotava Hyvinvoiva Yrittäjä = Hyvinvoiva keskusta -toimintamalli jää Mikkelin työllisyyspalvelun, oppilaitosten ja Mikke ry:n yrittäjille tarjoamaksi palveluksi.

Hankkeen tuloksena Mikkelin keskusta-alueella toimii verkostoituneita, osaavampia yrittäjiä ja yritysten henkilökuntaa. Yritysten vahvuus löytyy hyvästä palvelusta ja verkostomaisesta työtavasta. Rohkeus kokeilla yhdessä on lisääntynyt.